Regulamin

 § 1


www.pompapaliwa.pl  jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jacek Konieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy WRC Polska Jacek Konieczny z siedzibą we Włocławku, wpisaną do CEIDG. Zarejestrowaną w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Włocławka pod numerem 18880.

Dane szczegółowe firmy:
WRC Polska
Jacek Konieczny
Toruńska 169A
87-800 Włocławek
NIP: 953-112-46-10

KONTAKT

tel. 54 231-40-70
tel .54 232-15-28
tel. 606 213 468
tel. 530 529 099

International +48530 529 099

GG: 5097922 Jacek
GG: 8766441 Krzysiek
GG: 1817856 Marek

e-mail. swiatczesci@gmail.com

Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje.wrc@gmail.com
GG; 48585596


Dalej określanej jako SPRZEDAWCA§ 2

 

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.pompapaliwa.pl


§ 3


www.pompapaliwa.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy detaliczni i hurtowi mogą nabywać części samochodowe.

 

§ 4

 

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.pompapaliwa.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

§ 5

 

1. Przedstawione ceny w sklepie www.pompapaliwa.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

2. Aby złożyć zamówienie, można się zarejestrować lub tylko wypełnić formularz adresowy.

3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej części, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

4. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy WRC Polska bez dodatkowej opłaty.

5. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.

6. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

7. Koszty dostarczenia towaru pokrywa kupujący.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew”, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia (łącznie z kosztami wysyłki).


§ 6


Dane do przelewu i nr konta:
WRC Polska, TORUŃSKA 169A, 87-800 WŁOCŁAWEK

BNP PARIBAS
32 1600 1345 0004 1202 0361 1135

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PODANIU W TYTULE NAZWY ZAKUPIONEJ CZĘŚCI


§ 7

 

Cennik dostawy:


  • Przesyłki kurierskie:

- kurier DPD za pobraniem 20zł (najszybsza przesyłka)

- kurier DPD po wpłacie na konto 17zł

  • Przesyłki pocztowe:

- Poczta Polska za pobraniem 19zł

- Poczta Polska po wpłacie na konto 10zł (15zł w przypadku pomp wspomagania, podnośników szyb oraz mechanizmów wycieraczek)


Darmowa przesyłka - przy jednorazowych zakupach za łączną kwotę powyżej 800 zł brutto.

 

§ 8

 

Czas realizacji zamówienia;

1. Zamówienia otrzymane do godziny 16.00 w dniach poniedziałek-piątek realizujemy tego samego dnia. Po 16.00 wysyłka następnego roboczego dnia

2. Wszystkie zamówienia z opcją płatności przy odbiorze potwierdzane są  telefonicznie przez SPRZEDAWCĘ. Brak możliwości dodzwonienia się do Kupującego może skutkować wstrzymaniem wysyłki do czasu potwierdzenia wysyłki.

 

§ 9

 

Czas dostawy

Przesyłki kurierskiej to następny dzień roboczy (planowo). Dodatkowo zaletą wybrania firmy kurierskiej jako przewoźnika jest darmowe ubezpieczenie przesyłki.

 

§ 10

 

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.pompapaliwa.pl. SPRZEDAJACY który pokrywa związane z tym koszty w postaci zwykłej przesyłki pocztowej lub zleci odbiór przesyłki kurierowi po uprzednim uzgodnieniu dnia odbioru przesyłki z klientem.

 

§ 11

 

Uszkodzenia i braki w przesyłce;

1. W przypadku gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2.  O w/w sytuacji proszę powiadomić natychmiastowo sprzedawcę (nr tel. 54 232-15-28)

3.  W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. 
4.  Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 

§ 12


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym koszt wysyłki równo warty najniższej wysyłce pocztowej.
Koszty przesyłki rzeczy do sklepu w związku z odstąpieniem od umowy ponosi klient.
Aby odstąpić od umowy należy złożyć SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w linku poniżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) znajduje się pod tym linkiem (kliknij na link, otworzy sie plik pdf, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać) :
http://www.pompapaliwa.pl/upload/cms/tutaj.pdf

Konsumenci winni wykonywać prawo odstąpienia od umowy z poszanowaniem towaru. Konsument ponosi bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą wobec sprzedawcy, w przypadku gdy korzysta z rzeczy „w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”.

 

§ 13


Brak możliwości odstąpienia od umowy:
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego www.pompapaliwa.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana, zmontowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której termin 14 dni od daty otrzymania produktu już minął.

 

§ 14

 

Procedury reklamacyjne:

1. Kupujący może składać SPRZEDAWCY reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje.wrc@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY.

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać wypełniony formularz reklamacyjny, znajdziez go poniżej.

Formularz reklamacyjny

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. SPRZEDAJĄCY rozpoznaje reklamację w ustawowym terminie  od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, SPRZEDAJĄCY zareklamowany towar odsyła pocztą za pobraniem kosztów przesyłki, po uzgodnieniu tego faktu z kupującym.

7. Adres do wysłania reklamacji:
WRC Polska
Toruńska 169A
87-800 Włocławek

 

§ 15

 

Ochrona danych osobowych

1. Informacje podawane przez Klienta są niezbędne do zatwierdzenia zamówień, faktur i umów gwarancyjnych, ich brak powoduje unieważnienie zamówienia. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


Z aktualną polityką prywatności danych osobowych prowadzoną przez firmę WRC Polska można się zapoznać klikając poniższy odnośnik:

Polityka prywatności danych osobowych - WRC Polska.


Szanowni Państwo,
wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy naszych klientów, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest WRC Polska - Jacek Konieczny z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 169A

2. Kontakt w sprawie danych osobowych: tel.: 793334336

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi klientów oraz w celu prowadzenia czynności administracyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

4. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Firmy księgowe, informatyczne, a także organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

6. Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy / wygaśnięcia umów.

7. Pani / Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

8. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani / Pana danych, w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 16

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Włocławku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 17


Odpowiedzialność i postanowienia końcowe:
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż części. Części powinny być montowane w warsztatach mechaniki pojazdowej.
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
4. Konsument w ramach „stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” może dokonać z towarem takich czynności, jakie umożliwiane są klientom w sklepie stacjonarnym, towar może sprawdzić ale nie może montować, zalewać olejem hydraulicznym, sprawdzać elektrycznie i elektronicznie podłączając inne elementy.
5. Konsument nie może zdjąć metek, plomb i innych oznaczeń towaru. Nie może trwale usuwać znaków rozpoznawczych producenta i sprzedawcy. Jeżeli chce towar zwrócić.
6. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.


§ 18

 

Wszelkie opisy i grafiki z kodem html użyte w opisach sprzedawanych przedmiotów stanowią tylko i wyłącznie własność firmy WRC Polska oraz podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela firmy WRC Polska jest niezgodne z PRAWEM AUTORSKIM. Każde naruszenie praw autorskich będzie dochodzone prze firmę WRC Polska na drodze cywilno-prawnej , zgodnie z USTAWĄ Z DN. 04.02.1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.93) oraz z USTAWĄ Z DN. 08.06.1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. NR. 47 POZ. 211).


Ostatnio ogladane przez ciebie auta

Historia przeglądanych aut jest pusta.

Ostatnio ogladane przez ciebie części samochodowe

Historia przeglądanych części jest pusta.

Wybrany produkt został dodany do koszyka. Znajduje się on w górnej części strony. Możesz zwijać i rozwijać zawartość koszyka i poprzez niego możesz przejść do kasy.

X

Uwaga!

Informujemy, że strona www.pompapaliwa.pl wkrótce przestanie być aktualizowana. Wszystkie Państwa konta zostały przeniesione na nowy sklep.

Zapraszamy do korzystania i składania zamówień w nowej, ulepszonej wersji naszej witryny, którą mogą Państwa znaleźć pod adresem: www.wrcparts.pl

Przejdź do nowej wersji sklepu >